Για Είσοδο στο σύστημα χρησιμοποιείστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Σύνδεση

Οι Τεχνικοί και οι Σχολικές Μονάδες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δελτία που έχουν κατατεθεί και διεκπεραιωθεί μέχρι και τις 31/12/2015, καθώς και δελτία που αφορούν Έργα τα οποία δεν υποστηρίζονται πλέον. Στον παρών ιστότοπο δεν μπορείτε να προσθέσετε ενέργεια σε δελτία ούτε να δημιουργήσετε καινούρια, καθώς και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας.